Mindfulness initiatie: van zelfzorg tot verbondenheid.

Wat: programma waarbij een trainer met achtergrond in de zorgsector de wereld van zorg en van mindfulness op een bevattelijke manier samenbrengt.

Deze teamdag maakt de combinatie tussen theorie en ervaringsgerichte praktijk.  Via een aantal éénvoudige mindfulness oefeningen verkennen we het terrein.

Mindfulness is een praktijk waarbij we vanuit een mild, niet oordelend perspectief onze opmerkzaamheid en concentratie oefenen.  Deze benadering resulteert in een frisse open beleving voor datgene wat zich van moment tot moment aandient.

Uit ervaring weten we dat zorgverleners baat hebben bij een aantal van deze mindfulness technieken. Opnieuw met een frisse blik naar de zorgpraktijk kijken leidt tot minder conflicten op de werkvloer en een algemene toename van de levenskwaliteit.

Wat mag je tijdens dit programma verwachten: een initiatieprogramma aan een interessante prijs. Een ervaren en gediplomeerd lesgever.

Wens je meer informatie? Neem dan contact via:  info@mindfulzorg.be of
via het nummer +32 497 24 92 25.

Mindfulness_team-dag_zorg_abstract

Tevredenheidsenquête team-dag zorg:

-algemene tevredenheid over de team-dag: 8,8/10
-relevantie voor het dagelijks leven/werk:  8/10

column_5